12 / 100

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019

 

1. NASZE PODEJŚCIE DO PRYWATNOŚCI

1.1. Gardenvity.pl to strona internetowa będąca własnością i obsługiwana przez JSC FEROXI, zarejestrowana pod adresem K. Baršausko 87-8, 51383 Kaunas Litwa (REGON: 304746897) („my”, „nasz”, „nas”). Jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania Twojej prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych („Ustawodawstwo o ochronie danych”). Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, które Cię identyfikują lub są z Tobą powiązane („Dane Osobowe”).

1.2. Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy według Przepisów o Ochronie Danych Osobowych. Jeśli masz jakieś pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w sekcji 15 poniżej, aby się z nami skontaktować. Ponadto możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres privacy@feroxi.com

1.3. Należy również pamiętać, że używamy plików cookies do przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji, zapewniając jednocześnie dostęp do naszej platformy. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

 

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

2.1 Gromadzimy tylko te dane osobowe, które dobrowolnie przekazujesz bezpośrednio do nas lub za pośrednictwem naszej platformy. Może to obejmować informacje podawane podczas rejestracji w celu korzystania z naszej platformy, utworzenia konta na naszej platformie, założenia profilu w sekcji “Usługi” i interakcji z innymi użytkownikami, odwiedzenie jednego z naszych salonów, korzystanie z telefonu, tabletu lub innego urządzenia w jednym z naszych salonów, wypełnienie formularza, zostawienie swojej opinii na temat naszych produktów lub platformy, wzięcie udziału w konkursach za pośrednictwem naszej platformy, korespondencję z nami, kupno produktów w naszym sklepie internetowym, subskrypcję naszego newslettera i wypełnienie wszelakich ankiet.

2.2 Kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych obejmują:

(a) Dane kontaktowe: Takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adresy powiązane z Twoim kontem.

(b) Informacje dotyczące Twojego profilu: Takie jak dane kontaktowe (wymienione powyżej) i inne informacje udostępniane podczas tworzenia profilu w sekcji „Usługi”.

(c) Komentarze i opinie: Komentarze i opinie, które udostępniasz na stronie internetowej gardenvity.pl, na przykład opinie o naszych produktach lub platformie, także gdy wypełniasz nasze ankiety oraz bierzesz udział w konkursach i promocjach.

(d) Wiadomości do nas: Wiadomości wysyłane do nas, takie jak e-mail i korespondencja pisemna.

(e) Informacje dotyczące płatności i transakcji: Informacje o produktach i usługach zakupionych w naszym sklepie internetowym, metody płatności, a także dane kart płatniczych, których używasz do transakcji.

(g) Twoje preferencje: Wybrane przez Ciebie preferencje dotyczące powiadomień i wiadomości, lub opcje dotyczące sposobu wyświetlania platformy.

(h) Informacje dotyczące produktów, które przeglądałeś: Gromadzimy informacje o produktach, które oglądałeś w naszym sklepie internetowym lub w jednym z naszych salonów sprzedaży, oraz o produktach, które dodałeś do koszyka w sklepie internetowym używając tabletu lub podobnego urządzenia w jednym z naszych salonów.

(i) Informacje dotyczące korzystania naszej platformy:

(i) Automatycznie gromadzimy informacje o tym, jak korzystasz z naszej strony internetowej, jakie podstrony odwiedzasz, w jakie linki klikasz, czas trwania sesji, platformy, z których przychodzisz na naszą stronę internetową lub do których wchodzisz po jej opuszczeniu, wybrane opcje i ustawienia, których dokonujesz podczas korzystania z naszej strony internetowej.

(ii) Gromadzimy również informacje o komputerze lub innych urządzeniach elektronicznych używanych do połączenia się z naszą platformą. To są dane, takie jak rodzaj urządzenia, jego system operacyjny, przeglądarka i aplikacje podłączone do platformy za pośrednictwem urządzenia, usługodawca internetowy lub sieć komórkowa, adres IP i numer telefonu urządzenia (jeżeli jest dostępny).

(iii) Zazwyczaj gromadzone przez na informacje o tym, jak korzystasz z platformy, są powiązane z Twoim urządzeniem.

(j) Informacje o Twojej lokalizacji: Nie zbieramy informacji o Twojej lokalizacji, poza informacją którą sam nam przekazujesz. Adres IP urządzenia może pomóc nam określić przybliżoną lokalizację, ale nie będzie ona określona bardziej precyzyjnie niż miasto lub kraj, w którym używasz urządzenia.

(k) Informacje dostarczone przez innych użytkowników: Zdarza się, ze inni odwiedzający naszą platformę podają Twoje dane osobowe. Na przykład inni odwiedzający mogą przekazać nam Twoje dane osobowe, gdy zapraszają Cię do korzystania z platformy lub za pośrednictwem usług gardenvity.pl.

(l)  Informacje od organizacji zapobiegających oszustwom: Jeżeli podejrzewamy nieuczciwą działalność związaną z Twoim kontem, zgodnie z prawem, możemy uzyskać referencje kredytowe oraz informacje od organizacji zajmujących się zapobieganiem oszustwa i przestępczości.

2.3 Gromadzimy również dane osobowe pośrednio od Ciebie, takie jak informacje o podstronach, które przeglądasz na naszej platformie lub o urządzeniu, przez które łączysz się z platformą, np. tablecie lub podobnego urządzenia, którego używasz w jednym z naszych salonów.

2.4 Możemy również gromadzić dane osobowe o Tobie z Facebooka, takie jak nazwa użytkownika i zdjęcie oraz inne dostępne informacje z tej platformy.

 

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE

3.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe (i) za Twoją zgodą, (ii) gdy musimy to zrobić, aby podpisać umowę z Tobą (na przykład umowę sprzedaży), (iii) jeżeli jest to wymagane przez prawo (na przykład, gdy konieczne jest zatrzymanie Twoich danych w związku z potencjalnym postępowaniem sądowym) i / lub (iv) gdy jest to w naszym uzasadnionym interesie i gdy interesy te nie są sprzeczne z Twoim prawem do ochrony Danych Osobowych. Na przykład mamy uzasadniony interes w oferowaniu i dostarczaniu naszych produktów i usług, zapobieganiu oszustw i przeprowadzaniu marketingu bezpośredniego.

3.2. Wykorzystujemy również Twoje dane osobowe w celach szczegółowo opisanych poniżej:

(a) Dane kontaktowe: wykorzystujemy Twoje dane kontaktowe, abyśmy mogli komunikować się z Tobą bezpośrednio przez telefon, wiadomości SMS lub e-mail, w szczególności w sprawach zapytań, wszelakich problemów lub wątpliwości. Możemy również wykorzystywać Twoje dane kontaktowe, w celu przesyłania Ci informacji o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (taka komunikacja będzie zgodna z Twoimi preferencjami marketingowymi, które są wyjaśnione bardziej szczegółowo poniżej).

(b) Informacje z Twojego profilu: wykorzystujemy informacje z Twojego profilu, aby świadczyć Ci nasze usługi i zapewnić, że możesz z nami współdziałać zgodnie z Twoimi preferencjami.

(c) Komentarze i recenzje: wykorzystujemy Twoje komentarze i recenzje, aby określić podobne produkty i usługi, które mogą Cię zainteresować. Mamy prawo publikować Twoje opinie o naszych produktach na naszej platformie.

(d) Informacje o płatnościach i transakcjach: wykorzystujemy podane przez Ciebie informacje o płatnościach i transakcjach, aby przetworzyć płatność za każdy produkt lub usługę, którą kupujesz od nas. Możemy również wykorzystać historię Twoich transakcji do ustalenia podobnych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

(e) Wiadomości do nas: wykorzystujemy wiadomości, które do nas wysyłasz, aby odpowiednio reagować na wszelkie pytania, problemy lub wątpliwości, które możesz mieć, oraz żeby zapewnić Ci nasze usługi.

(f) Twoje preferencje: wykorzystujemy Twoje ustawienia preferencji, które możesz ustawić [wstaw metodę, za pomocą której użytkownicy mogą ustawić takie preferencje] w celu dostarczania powiadomień, wiadomości oraz innych preferencji wyświetlania platformy.

(g) Informacje o produktach, które przeglądałeś: wykorzystujemy te informacje, aby wysyłać Ci przypomnienia i dodatkowe informacje dotyczące tych produktów. Informacje te wykorzystujemy również do ustalenia podobnych produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

(h) Informacje o tym, jak korzystasz z naszych usług online: wykorzystujemy te informacje, aby poprawnie wyświetlać platformę na twoim urządzeniu. Informacje te wykorzystujemy również do ustalenia podobnych tematów, produktów i usług, które mogą Cię zainteresować.

(i) Informacje o Twojej lokalizacji: możemy użyć przybliżonej lokalizacji, aby upewnić się, że zawartość platformy jest istotna dla miasta i kraju, w którym używasz urządzenia. Nie będziemy gromadzić informacji ani śledzić Twojej dokładnej lokalizacji bez Twojej zgody.

(j) Wszystkie dane osobowe są zagregowane: wykorzystujemy wszystkie gromadzone dane osobowe w celu: (i) monitorowania i ulepszania platformy, naszych procedur i procesów; oraz (ii) w celach pomocnych do opracowywania nowych produktów i usług.

3.3. Możemy anonimizować i agregować wszelkie informacje, które zbieramy (aby nie identyfikowały Ciebie). Możemy wykorzystywać zanonimizowane informacje do celów, które obejmują testowanie naszych systemów informatycznych, badania, analizę danych, ulepszanie platformy, opracowywanie nowych produktów i ich funkcji lub wyświetlanie informacji o zakupach dokonanych za pośrednictwem naszej platformy, takich jak np. najpopularniejsze produkty lub zakupy oparte na orientacyjnej lokalizacji.

3.4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe (i) za Twoją zgodą, (ii) gdy musimy to zrobić, aby podpisać umowę z Tobą (na przykład umowę sprzedaży), (iii) jeżeli jest to wymagane przez prawo (na przykład, gdy konieczne jest zatrzymanie Twoich danych w związku z potencjalnym postępowaniem sądowym) i / lub (iv) gdy jest to w naszym uzasadnionym interesie i gdy interesy te nie są sprzeczne z Twoim prawem do ochrony Danych Osobowych. Na przykład mamy uzasadniony interes w oferowaniu i dostarczaniu naszych produktów i usług, zapobieganiu oszustw i przeprowadzaniu marketingu bezpośredniego.

 

4. INFORMACJE, KTÓRE PRZEKAZUJEMY STRONOM TRZECIM

4.1 Możemy udostępniać Twoje dane osobowe następującym stronom:

(a) Spółki z tej samej grupy firm co my: nasze spółki zależne (tj. każda organizacja, którą posiadamy lub kontrolujemy) lub nasza spółka holdingowa (tj. każda organizacja, która jest naszym właścicielem lub kontroluje nas) oraz wszelkie spółki zależne, których są właścicielami. Firmy te będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w dokładnie taki sam sposób jak my, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

(b) Dostawcy usług, partnerzy i doradcy: strony trzecie, które świadczą nam usługi, współpracują z nami w zakresie określonych działań biznesowych, doradzają nam lub pracują w ramach innych projektów biznesowych. Na przykład, korzystamy z usługi strony trzeciej przy dostarczaniu wszelkich zakupionych produktów na Twój adres pocztowy.

(c) Nabywcy naszej firmy: dane osobowe mogą zostać ujawnione lub przekazane nabywcom lub potencjalnym nabywcom naszej firmy lub dowolnego z naszych aktywów w ramach sprzedaży.

(d) Organy ścigania, organy regulacyjne i inne organizacje prawne: osoby trzecie, którym jesteśmy prawnie zobowiązani do ujawnienia danych osobowych lub którym musimy ujawnić dane osobowe w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub praw, własności i bezpieczeństwa innych osób, aby wykryć i badać nielegalne działania i naruszenia wszelkich umów, które mamy z Tobą.

 

5. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE

5.1. Gromadzimy i przetwarzamy niektóre lub wszystkie z następujących rodzajów informacji:

(a) Jeśli kontaktujesz się z nami, mamy prawo prowadzić rejestr tej korespondencji. Przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres, Twoje zakupy lub produkty, którymi jesteś zainteresowany.

 

6. INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

6.1. Informacje dostarczone przez inne organizacje, które uzyskały Twoją zgodę na udostępnienie nam informacji o Tobie w celach reklamowych i ulepszania Twojego doświadczenia na naszych stronach internetowych.

 

7. UJAWNIENIE INFORMACJI

7.1. Jak określono powyżej, przekazujemy Twoje informacje naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy wykorzystują je tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z innymi przepisami prawa.

7.2. Aby móc zaoferować Ci opcje płatności za pośrednictwem PayPal, przekazujemy danemu serwisowi Twoje dane kontaktowe i informacje zamówienia, aby PayPal mógł ocenić, czy kwalifikujesz się do ich opcji płatności i dostosować je do Ciebie. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce prywatności serwisu PayPal.

7.3. Nie ujawniamy Twoich danych osobowych nikomu poza przypadkami wymienionymi powyżej i tylko zgodnie z prawem lub / i za Twoją zgodą. Możemy udostępnić zbiorcze informacje statystyczne i analizy dotyczące użytkowników platformy stronom trzecim, ale przed ich ujawnieniem upewniamy się, że nikt nie będzie mógł zostać zidentyfikowany na podstawie tych informacji.

 

8. MARKETING I REKLAMA

8.1 E-mail marketing – jeśli wyrazisz zgodę [w momencie rejestracji / sprzedaży], od czasu do czasu możemy kontaktować się z Tobą poprzez e-mail z informacjami o naszych produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Natomiast, jeśli nie chcesz, abyśmy wysyłali Ci maili marketingowych, skontaktuj się z nami poprzez dane kontaktowe podane w sekcji 15 poniżej. Możesz również zrezygnować z otrzymywania naszych maili marketingowych, klikając na załączony w nich link.

8.2 Powiadomienia e-mail o zamówieniu lub zmianach w świadczonych przez nas usługach – Możemy wysyłać Ci powiadomienia e-mail dotyczące Twojego zamówienia lub zmian w sposobie świadczenia Ci naszych usług.

8.3. Reklamy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych – My lub nasi partnerzy możemy wyświetlać Ci reklamy na naszej lub innych platformach. W tym celu my lub nasi partnerzy możemy gromadzić informacje o tym, jak korzystasz z naszej platformy i o typach innych stron internetowych, które odwiedzasz, o treściach i reklamach, które Ty lub inne osoby korzystające z danego urządzenia, odwiedzasz, przeglądasz lub wchodzisz w interakcje. Gromadzone informacje mogą również obejmować adres IP urządzenia, za pośrednictwem którego łączysz się z naszą platformą lub adres e-mail, który nam podjesz lub udostępniasz na naszej platformie. My lub nasi partnerzy wykorzystujemy zebrane informacje, aby upewnić się, że reklamy wyświetlane na naszej lub innych platformach i aplikacjach (gdzie nasi partnerzy posiadają przestrzeń reklamową) są dostosowane do Ciebie.

8.4. Techniki stosowane przez naszych partnerów rozpoznają urządzenie lub adres e-mail, którego używasz. Zazwyczaj pliki cookies i podobne technologie są wykorzystywane do wyświetlania tego rodzaju reklam. Więcej informacji na temat plików cookies i sposobów, w jaki je wykorzystujemy można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

 

9. PRZECHOWYWANIE I PRZENOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych: gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w krajach poza jurysdykcją, w której się znajdujesz, w tym w szczególności w Unii Europejskiej. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

9.2 Wprowadzamy standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub polegamy na alternatywnych mechanizmach przekazywania danych w celu ich ochrony. Kopia tych klauzul jest dostępna do wglądu na żądanie. W razie potrzeby skontaktuj się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w sekcji 15 poniżej.

 

10. TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

10.1 Posiadasz różne prawa w odniesieniu do naszego wykorzystania Twoich danych osobowych:

(a) Marketing: Jak wspomniano powyżej, możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości e-mail od nas, kontaktując się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych poniżej lub klikając link rezygnacji załączony w wiadomościach e-mail, które Ci wysyłamy.

(b) Pliki cookies: Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies, aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Ci praw w zakresie korzystania z plików cookies.

(c) Dostęp, poprawianie, przenoszenie, blokowanie, uzupełnianie, usuwanie i aktualizacja: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, blokowania, przenoszenia, uzupełniania, usuwania i aktualizowania oraz ograniczenia ich wykorzystywania. Masz również prawo do żądania dodatkowych informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych.

(d) Obiekt: W niektórych okolicznościach masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas.

10.2 Możesz skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej w dowolnym momencie. Wszystkie wnioski będą rozpatrywane przy najbliższej okazji, a wszelkie opóźnienia będą ograniczone do minimum.

10.3 Istnieją wyjątki do tych praw; na przykład możemy odmówić dostępu, jeśli ujawniłby on dane osobowe innej osoby lub gdy dostęp do danych osobowych jest zastrzeżony przez prawo.

10.4 Mamy nadzieję, że możemy odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości, masz również prawo złożyć skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych.

10.5 Prosząc Cię o przekazanie nam Twoich danych osobowych, wyjaśniamy, czy dane, o które prosimy, muszą zostać ujawnione, w celu dostarczenia Ci produktów i usług, czy też dostarczenie jakichkolwiek informacji, o które prosimy jest opcjonalne.

 

11. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

11.1 Niezależnie od tego, czy Twoje konto jest aktywne, będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak uważamy, że jest to konieczne do realizacji naszych celów biznesowych lub do przestrzegania obowiązującego prawa, wymogów audytu, wniosków regulacyjnych lub nakazów sądu.

 

12. LINKI DO STRON TRZECICH

12.1 Platforma może od czasu do czasu zawierać linki do / z platform stron trzecich naszych sieci partnerskich, reklamodawców, partnerów handlowych, publikacji informacyjnych, sprzedawców detalicznych i podmiotów stowarzyszonych. Jeśli skorzystasz z linku do którejkolwiek z tych platform, pamiętaj, że platformy te mają własne polityki prywatności i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności. Przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji na tych platformach sprawdź poszczególne zasady.

 

13. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

13.1 Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, a kiedy to zrobimy, zaktualizujemy datę „ostatniej modyfikacji” u góry niniejszej Polityki Prywatności. Regularne przeglądanie tej strony zapewnia, że zawsze wiesz, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach, jeśli w ogóle, udostępnimy je stronom trzecim.

 

14. UWAGI

14.1 Jeśli będziemy musieli przekazać Ci jakiekolwiek informacje, czy to do celów prawnych, czy związanych z biznesem, wybierzemy najlepszy naszym zdaniem sposób na kontakt Tobą. Zazwyczaj robimy to za pośrednictwem wiadomości e-mail lub umieszczając powiadomienie na platformie. Fakt, że możemy wysyłać Ci powiadomienia, nie odbiera Ci prawa rezygnacji z niektórych rodzajów kontaktów, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności.

15. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

15.1 Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres privacy@feroxi.com lub JSC „Feroxi”, ulica K. Baršausko 87-8, 51383 Kowno, Litwa (REGON: 304746897). Inspektor Ochrony Danych.

 

POLITYKA COOKIES

Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2019

1. PODSUMOWANIE

Niniejsza Polityka Cookies wyjaśnia, czym są pliki cookies i jak JSC „Feroxi”, ulica K. Baršausko 87-8, 51383 Kowno Litwa (REGON: 304746897) („my”, „nas” lub „nasz”) używa ich na stronie plprod.wpengine. com (nasza „platforma”). Zachęcamy do pełnego zapoznania się z Polityką, abyś mógł zrozumieć, jakie informacje zbieramy za pomocą plików cookies i jak te informacje są wykorzystywane.

2. CZYM SĄ PLIKI COOKIES (TZW. CIASTECZKA)?

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to są pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na przeglądarkę (np. komputer lub smartfon) podczas odwiedzania platformy. Pliki cookies mogą być rozpoznawane przez platformę, która je pobrała – lub inne platformy korzystające z tych samych plików cookies. Pomaga to platformom dowiedzieć się, czy urządzenie przeglądające już je kiedyś odwiedzało.

3. DO CZEGO SĄ UŻYWANE PLIKI COOKIES?

Pliki cookies wykonują wiele różnych funkcji, na przykład pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasza platforma jest używana, pozwalając na sprawne poruszanie się między podstronami, zapamiętując Twoje preferencje i ogólnie poprawiając komfort przeglądania. Pliki cookies mogą również pomóc zapewnić, że informacje i reklamy wyświetlane w Internecie są bardziej dopasowane do Ciebie i Twoich zainteresowań.

4. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES STOSUJE GARDENVITY.PL?

Rodzaje plików cookies używanych na naszej platformie można podzielić na następujące kategorie: absolutnie konieczne; analityka; funkcjonalność; reklama i media społecznościowe. Możesz dowiedzieć się więcej o każdej z kategorii plików cookies w poniższej tabeli.

Niezbędne Pliki Cookies

Te pliki cookies są niezbędne do poprawnego działania naszej platformy. Umożliwiają one poruszanie się po platformie i korzystanie z jej funkcji. Bez tych plików cookies nie można zapewnić usług niezbędnych do korzystania z naszej platformy, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów.

Pliki Cookies Analytics

Te pliki zbierają informacje o tym, jak osoby korzystają z naszej platformy, na przykład używamy plików cookies Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, które strony są najczęściej odwiedzane, w jaki sposób ludzie przechodzą od jednego linku do drugiego i czy otrzymują komunikaty o błędach z niektórych stron. Ogólnie rzecz biorąc, te pliki cookies dostarczają nam informacji analitycznych o tym, jak działa nasza platforma i jak możemy ją ulepszyć.

Funkcjonalne Pliki Cookies

Te pliki pozwalają nam zapamiętywać dokonywane przez Ciebie wybory i dostosowywać naszą platformę w celu zapewnienia ulepszonych funkcji i treści. Dane pliki mogą na przykład służyć do zapamiętywania nazwy użytkownika, wyboru języka lub kraju, mogą też służyć do zapamiętywania wprowadzonych zmian rozmiaru tekstu, czcionki i innych części stron, które można dostosować.

Reklamowe Pliki Cookies

Dane pliki służą do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do Ciebie i Twoich zainteresowań. Służą również do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowej. Pliki pamiętają, że odwiedziłeś platformę i te informacje mogą być udostępniane innym organizacjom, takim jak partnerzy reklamowi. Oznacza to, że po przejrzeniu naszej platformy możesz zobaczyć reklamy dotyczące naszych usług na innych platformach w Internecie.

Pliki Cookies Mediów Społecznościowych

Aby zwiększyć wygodę korzystania z Internetu i ułatwić udostępnianie treści, niektóre podstrony na naszej platformie mogą zawierać narzędzia lub aplikacje powiązane z zewnętrznymi dostawcami usług mediów społecznościowych, takimi jak Facebook lub Pinterest. Za pomocą tych narzędzi lub aplikacji dostawca usług społecznościowych może ustawić własne pliki cookies na Twoim urządzeniu. Nie kontrolujemy tych plików cookies i powinieneś sprawdzić platformę dostawcy usług mediów społecznościowych, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat ich wykorzystywania.

5. JAKI DŁUGO PLIKI COOKIES ZOSTANĄ NA MOJEJ PRZEGLĄDARCE?

Czas pozostawania pliku cookies na Twoim urządzeniu zależy od tego, czy jest to plik „trwały”, czy „sesyjny”. Pliki „sesyjne” pozostaną na Twoim urządzeniu tylko do momentu zakończenia sesji. „Trwałe” pliki cookies pozostają na urządzeniu po zakończeniu sesji, dopóki nie wygasną lub nie zostaną usunięte.

6. WŁASNE PLIKI COOKIES I PLIKI STRON TRZECICH

„Własne pliki cookies” to są pliki, które należą do nas i które umieszczamy na Twoim urządzeniu. „Pliki cookies stron trzecich” to pliki, które są umieszczane na Twoim urządzeniu przez strony trzecie podczas odwiedzania naszej platformy. Powinieneś sprawdzić platformę strony trzeciej, aby uzyskać więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystują pliki cookies.

7. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES Z NASZEJ PLATFORMY

Zazwyczaj możesz włączyć, wyłączyć lub usunąć pliki cookies w przeglądarce, na której przeglądasz tę platformę. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez przeglądarkę (zwykle znajdującą się w ustawieniach „Pomoc”, „Narzędzia” lub „Edytuj”). Pamiętaj, że jeśli ustawisz przeglądarkę tak, aby wyłączyła pliki cookies, możesz nie mieć dostępu do zabezpieczonych obszarów platformy, a inne obszary platformy mogą działać niepoprawnie.

Poniżej znajdują się linki do zarządzania plikami cookies i prywatnością w najpopularniejszych przeglądarkach:

Apple iPhone Safari

Android Chrome

Chrome

FireFox

Internet Explorer Edge

Internet Explorer

Niektóre strony trzecie mogą wykorzystywać Reklamowe pliki cookies, aby gromadzić informacje o Twojej aktywności w sieci i wyświetlać Ci reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań. Branże reklamowe w UE opracowały programy, które mają pomóc w rezygnacji z otrzymywania plików cookies używanych do tych celów. Więcej informacji na temat programu UE można znaleźć na stronie www.youronlinechoices.eu.

8. ZMIANY

Informacje o używanych przez nas plikach cookies mogą być aktualizowane, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie zmian. Data ostatniej modyfikacji tego dokumentu znajduje się u góry tej strony.

9. PYTANIA?

Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być kierowane na adres privacy@feroxi.com lub JSC „Feroxi”, ulica K. Baršausko 87-8, 51383 Kowno, Litwa (REGON: 304746897). Inspektor Ochrony Danych